Durant les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i Setembre la nostra entitat  oferireix a les famílies de Polinyà diversos casals.

Aquesta activitat va destinada a infants  de 3 a 13 anys.

Els objectius principals d’aquests casals són:

•Donar suport a les famílies per a la conciliació de la vida familiar i laboral.
•Potenciar les tradicions i les festivitats assenyalades al calendari català durant la Setmana Santa, setembre i Nadal.
•Oferir un horari extens per cobrir totes les necessitats de les famílies de la nostra població.
•Oferir preus socials a totes les famílies de Polinyà,
•Potenciar l’ocupació dels joves en aquests períodes de temps.

Els horaris que s’ofereixen  de dilluns a divendres:
– Horari: 9 a 14.00 h.
-Amb ampliació de 8 a 9.00 h pel matí
-Tarda curta de 14 a 15.30 h amb servei de menjador.
-Tarda llarga de 14 a 17.00h amb servei de menjador.