Aquesta activitat té com a  objectius principals:

•El suport a les famílies durant les vacances d’estiu.
•Oferir un servei lúdic i esportiu a tots els joves de Polinyà.
•Treballar els continguts i dinàmiques de l ‘Aprenentatge i Servei.
A l’APS hi participen més de 30  joves de 12 a 15 anys de Polinyà i treballen centres d’interès específics, els quals són escollits pels joves.

Els joves també realitzen altres activitats com esport tots els dies, tallers, piscina un dia a la setmana, sortida de dos dies a una casa de colònies on realitzen activitats amb un monitor de Natura i una excursió  amb autocar.

Aquesta activitat la porten a terme professionals titulats i amb experiencia en l’àmbit de lleure educatiu i APS.

Amb el suport de: l’Ajuntament de Polinyà, la Fundació Catalana de l’Esplai i la Federació Catalana de l’Esplai.