2017-03-17T12:17:21+02:00

El termini d'inscripcions del curs 2013-2014 pels programes i activitas d'El Grup de Polinyà continua obert. Per a més informació adreçeu-vos a la nostra entitat al C/De la Rosa, 2 de dilluns a divendres de 10 a 12.00h o de 16 a 20.30h.

2017-03-17T12:17:21+02:00