El termini d’inscripcions del curs 2013-2014 pels programes i activitas d’El Grup de Polinyà continua obert.

Per a més informació adreçeu-vos a la nostra entitat al C/De la Rosa, 2 de dilluns a divendres de 10 a 12.00h o de 16 a 20.30h.