Com cada any, El Grup de Polinyà podrà donar beques d’estiu gràcies a la Fundació Catalana de l’Esplai, fent que cap infant es quedi sense activitats d’estiu.

El marc de la campanya és “Un estiu per a tothom”.

Per tal de poder donar resposta a les sol·licituds de beca, les inscripcions han de realitzar-se abans del ___ d’abril, aportant tota la documentació requerida.

Aquestes beques seran per assistir al Casal d’Estiu o al Projecte APS (casal d’estiu per a joves), i tindran una cobertura parcial del cost de l’activitat. Aquestes beques estan comptabilitzades amb paràmetres institucionals aliens a l’Entitat.